Galfvensjös Kaningård

Uppfödning av Svensk Pälskanin och Californian

Utställningar

Kommande:

Kvänum 16-17/1

LU, Nyköping 19-21/2


Tidigare:

Åsaka 13/12

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

8337 (Svensk Päls)

A

Kjell Carnbrand

5-10-37-9-9-17-5= 92

Färg: få genomgående stickelhår

27781 (Svensk Päls)

A

Kjell Carnbrand

5-10-37-9-9-17-5= 92

Färg: få genomgående stickelhår

923 (Californian)

A

Peter Landberg

5-10-18,5-9-8,5-18-18-5= 92

Pälsens kvalitet: ej färdig

8163 (Californian)

A

Kjell Carnbrand

5-10-18-9-8-17-18-5= 90

Rasprägel och presentation: pösig fram. Kroppsform: ngt tunn. Huvudets teckning och färg: ej färdig, vita hår

8166 (Californian)

A

Peter Landberg

 5-10-18,5-9-8,5-00-18-5= 00

 Pälsens kvalitet: ej färdig. Huvudets teckning och färg: mkt vita hår i öronkanten

Brålanda 31/10-1/11

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

8337 (Svensk Päls)

A

Bo Paulsson

5-10-37-9-9-19-5= 94

 Rasprägel och presentation: bra öron

27781 (Svensk Päls)

A

Kjell Carnbrand

5-10-38-9-8-17-5= 93

Kroppsform: god. Färg: få genomgående stickelhår

1 - K (Californian)

A

Bo Paulsson

5-10-18,5-9-9-18,5-19-5= 94

 

991 (Californian)

B

Kjell Carnbrand

5-10-19-9-9-18-18-5= 93

Kroppsform: god

8163 (Californian)

A

Tove Corneliussen

 5-9,5-18-9-8-18-18-5= 90,5

Rasprägel och presentation: svag pres.  Pälsens kvalitet: fällning. Kroppens teckning och färg: ojämn

C19 (Californian)

A

Glenn Larsson

5-10-18-9-9-17-17-5= 90

 Huvudets teckning o färg: svag teckningsavgränsning och färg

923 (Californian)

A

 Peter Landberg

4-9,5-18,5-9-8,5-18-18-5= 89,5

 Vikt: för lätt. Pälsens kvalitet: ej färdig

8166 (Californian)

A

Glenn Larsson

5-10-17,5-9-8-17-18-5= 88,5

Rasprägel och presentation: liggande öron. Kroppsform: kantig. Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning och färg: vita hår på öron

Lillerud 29-30/8

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

8337 (Svensk Päls)

A

Eva-Lena Lönndalh

5-10-37,5-9-8,5-18,5-5= 93,5

 Rasprägel och presentation: bra. Pälsens kvalitet: ej färdig. Färg: relativt många hår med endast vita toppar

278181 (Svensk Päls)

A

Eva-lena Lönndalh

5-10-37-9-8-178,55= 92,5

Pälsens kvalitet: fällning

278334 (Svensk Päls)

A

Eva-Lena Lönndalh

5-10-37-9-8,5-18-5= 92,5

Pälsens kvalitet: fällning. Färg: vita toppar

27304 (Svensk Päls)

A

Eva-Lena Lönndahl

5-10-37-9-8-18-5= 92

Rasprägel och presentation: bra. Pälsens kvalitet: fällning. Färg: ojämn

923 (Californian)

B

Eva-Lena Lönndalh

 5-10-18,5-9-8,5-18,5-18,5-5= 93

 Pälsens kvalitet: fällning. Kroppens teckning och färg: ngt blek

924 (Californian)

B

Eva-Lena Lönndahl

5-10-18,5-9-8-18-18,5-5= 92

 Rasprägel och presentation: bra. Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning o färg: ljusa öronkanter

C28 (Californian)

A

 Eva-Lena Lönndalh

5-10-18,5-9-8-18-18-5= 91,5

  Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning och färg: ojämna öron. Kroppens teckning och färg: ojämn teckning på benen

8163 (Californian)

A

Eva-Lena Lönndahl

5-10-18,5-9-8-17-18,5-5= 91

Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning o färg: vita hår på öronen

8166 (Californian)

A

 Eva-Lena Lönndahl

5-10-18,5-9-8-17-18,5-5= 91

  Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning och färg: vite hår på öronen

8165 (Californian)

A

Eva-Lena Lönndahl

5-10-18-9-8-17-18,5-5= 0,5

Kroppsform: brant kors. Pälsens kvalitet: fällning. Huvudets teckning o färg: vita hår på öronen

Olofstorp 23-24/5

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

8121 (Svensk Päls)

A

Monika Jakobsson

5-10-37,5-9-9-18,5-5= 94

 Rasprägel och presentation: bra

8337 (Svensk Päls)

B

Glenn Larsson

5-9,5-37-9-9-18-5= 93

278181 (Svensk Päls)

B

Monika Jakobsson

5-10-37-8,5-8,5–18-5= 92

Kroppsform: tunn

278334 (Svensk Päls)

B

Peter Landberg

5-10-37-9-8,5–17-5= 91,5

Färg: många hår med endast vita toppar

278304 (Svensk Päls)

B

Peter Landberg

5-10-37-9-8-17-5= 91

Pälsens kvalitet: ej färdig, färg: mycket vita hår med endast vita toppar

8151 (Svensk Päls)

A

Peter Landberg

5-9,5-37-9-8,5-17-5= 17

 Rasprägel och presentation: önskas bättre pres., pälsens kvalitet: ej färdig, färg: många hår med endast vita toppar

8165 (Californian)

B

Monika Jakobsson

5-10-18,5-9-9-18-18-5= 92,5

 Kroppens teckning och färg: vita hår i öronkanter kroppens tecknin, färg: vitt i svans

8166 (Californian)

B

Peter Landberg

5-10-18,5-9-8,5–17,5-18,5-5= 93,5

 Pälsens kvalitet: ej färdig, huvudets teckning och färg: ej färdig, mycket vita hår i öronen

Finnerödja 9/5

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

8121 (Svensk Päls)

A

Kjell Carnbrand

5-10-37,5-9-9-17-5= 92,5

 Färg: för få genomgående stickelhår

278181 (Svensk Päls)

B

Affe Hedlund

5-10-36-9-9-18-5= 92

Kroppsform: tunn

278304 (Svensk Päls)

B

Eva-Lena Lönndahl

5-910-36,5-8-8,5–18-5= 91

Kroppsform: kantig, pälsens täthet: gles, färg: många hår med enbart vita toppar

27781 (Svensk Päls)

A

Maria Ottosson

5-10-37,5-9-9-00-5= 00

Färg: vita grupper i öronkanterna

8143 (Svensk Päls)

A

Eva-Lena Lönndahl

5-10-37,5-9-9-00-5= 00

Färg: nästan uteslutande vita toppar

278334 (Svensk Päls)

B

Ronny Friberg

5-10-37-9-8,5-00-5= 00

 Pälsens kvalitet: ej utfälld, färg: vit grupp i öronkanten

8165 (Californian)

B

Affe Hedlund

5-10-18,5-9-9-18,5-19-5= 94

 Kroppens teckning och färg: bra, kondition, vård och sundhet: ren och fin

8166 (Californian)

B

Maria Ottosson

5-10-18,5-9-9-18,5-18,5-5= 93,5

 Teckning: något ojämn

8163 (Californian)

B

Eva-Lena Lönndahl

5-10-18,5—9-9-18-19-5= 93,5

Rasprägel och presentation: bra, huvudets teckning och färg: ojämna bleka öron

8167 (Californian)

B

Peter Landberg

5-10-18,5-9-8,5–18-18,5-5= 92,5

Pälsens kvalitet: ej färdig. Huvudets teckning och färg: ej färdig på öronen

Väröbacka 18/4

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

27781 (Svensk Päls)

A

Maria Ottosson

5-10-37-9-9-17,5-5= 92,5

 Färg: relativt många hår med vita toppar

8143 (Svensk Päls)

A

Kjell Carnbrand

5-10-37,5-9-9-17-5= 92

Rasprägel o presentation: bra presentation. Färg: hår med vita toppar

8121 (Svensk Päls)

A

Peter Landberg

5-9,5-37-9-8,5-18-5= 92

Rasprägel o presentation: svag pres. Färg: brunaktig

8166 (Californian)

B

Eva-Lena Lönndahl

5-10-18,5-9-8.5-18,5-18,5-5= 93

Pälsens kvalitet: ej färdig. Huvudets teckn. o färg: vita hår öron

8167 (Californian)

B

Maria Ottosson

 5-10-18-9-8-18,5-18,5-5= 92

 Pälsens kvalitet: fällning. Teckning o färg: bra teckning, något svag färg.

8163 (Californian)

B

Peter Landberg

5-10-18,5-9-8,5-18-18-5= 92

 Pälsens kvalitet: ej färdig. Huvudets teckning o färg: vit hår öron. Kroppens teckn. o färg.: svaga avgränsningar på benen

8165 (Californian)

B

 Kjell Carnbrand

5-10-18-9-9-18-18-5= 92

 Kroppsform: lite tunn. Teckning o färg: vitt i teckningen

LU Eksjö 20-22/3

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

27781 (Svensk Päls)

A

Eva.P

5-10-37-9-9-18,5-5= 93,5

 

8143 (Svensk Päls)

B

Affe Hedlund

5-10-37,5-9-9-17,5-5= 93

Färg: vita toppar + mörkt huvud

8121 (Svensk Päls)

A

Pierre Eriksson

5-9,5-37-9-9-18,5-5= 93

Rasprägel o presentation: svag pres.

278334 (Svensk Päls)

B

Monika Jakobsson

5-10-37-9-8-18-5= 92

Pälsens kvalitet: fäller

278336 (Svensk Päls)

B

 

92,5

 

8163 (Californian)

B

Eva.P

5-10-18,5-9-9-18,5-19-5= 94

 

8164 (Californian)

B

 

94

 

8161 (Californian)

B

Monika Jakobsson

5-10-18,5-9-8,5-18,5-18,5-5= 93

 

8165 (Californian)

B

Tore Wigren

5-10-18-9-8-18,5-18,5-5= 92

Pälsens kvalitet: vek päls

8131 (NZW)

A

 

93,5

 

Åsaka 15/2

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommentarer

27821 (Svensk Päls)

A

G.Larsson

5-10-37,5-9-9-18,5-5= 94

 

27812 (Svensk Päls)

A

Tove Corneliussen

5-10-37,5-9-9-18,5-5= 94

 

27891 (Svensk Päls)

A

G.Larsson

5-9,5-37-9-9-18-5= 92,5

 Rasprägel och pres.: svag pres., färg: ngt ojämn

8121 (Svensk Päls)

A

Tove Corneliussen

5-9,5-37,5-9-9-17,5-5= 92,5

Rasprägel och pres.: ngt svag pres., färg: mörkt huvud, vita toppar

8124 (Cal.)

A

Tove Corneliussen

5-10-18,5-9-9-19-18-5= 94

Kroppens teckn. o färg: ngt ljusa tassar

761 (Trönder)

A

Tove Corneliussen

5-10-37,5-9-9-18,5-5= 94

Färg: ngt mörkt huvud

8132 (NZW)

A

G.Larsson

5-9,5-38-18-9-10-5= 94,5

 

5817 (NZW)

A

Tove Corneliussen

5-9,5-38-18,5-9-9,5-5= 94,5

Rasprägel o pres.: hakpåse, kroppsform: god, pälsens täthet: god

8131 (NZW)

A

G.Larsson

5-10-37,5-18-9-9,5-5= 94

Rasprägel o pres.: vacker huvud, färg: färg på öron

Örebro 24/1:

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommenater

27821 (Svensk Päls)

A

R. Längeby

5-10-37,5-9-9-18,5-5= 94

 

27781 (Svensk Päls)

A

Bo Paulsson

5-10-37-9-9-19-5= 94

Kroppsform: ngt svag fram

27813 (Svensk Päls)

A

Tore Wigren

5-10-37-9-9-18,5-5= 93,5

 

856 (Cal.)

A

Bo Paulsson

5-10-19-9-9-18,5-19-5= 94,5

Kroppsform: bra. Huvudets teckn. och färg: ngt oren mask

1813 (Cal.)

A

Tore Wigren

5-10-19-9-9-18-18-5= 93

Kroppsform: bra, teckning och färg: brunt inslag

8124 (Cal.)

B

Ronny Friberg

5-10-18-9-8-18,5-18-5= 91,5

Pälsens kvalitet: ej klar

8131 (NZW)

B

Tore Wigren

5-10-37-18-9-10-5= 94

 

5817 (NZW)

A

Eva-Lena Lönndahl

5-9,5-37,5-18-9-10-5= 94

Rasprägel och pres.: för pösig. Kondition vård och sundhet: ren och fin

8132 (NZW)

B

Bo Paulsson

5-10-37-18-8-9,5-5= 92,5

Kroppsform: ngt brant kors, pälsens kvalitet: fäller, färg: ojämn

Kvänum 24-25/1:

Kaniner

Klass

Domare

Poäng

Kommenater

8143 (Sv Päls)

B

Peter Landberg

5-10-37-9-9-17-5= 92

Färg: många hår med endast vita toppar

743 (Sv Päls)

B

Kjell Carnbrand

5-10-37-9-9-17-5= 92

Färg: för få genomgående stickelhår

27891 (Sv Päls)

A

Bernt Järnede

4-9,5-36-9-9-18-5= 91,5

Vikt: ngt lätt, presentation: svag, kroppsform: hård bak

8121 (Sv Päls)

B

Affe Hedlund

5-10-37-9-9-00-5= 00

Färg: vit grupp

Resultaten från tidigare år håller på att läggas in!

2008

2007

2006