Galfvensjös Kaningård

Uppfödning av Svensk Pälskanin och Californian

Till salu

Svensk Päls:En hane född 09/28 2006. Stambokförd på 94,5 poäng. Har fått flera fina ungar efter honom.

En hane född 09/07 2008, utställd på 94:a poäng i A-klass.

En hona född 01/05 2007. Uppfödare: Anita Jonsson. Kan fås parad med en obesläktad hane.

Två ungdjur födda 04/10 2009.

Mejla för mer info eller bilder!

Californian:En hona född 31/10 2008, utställd på 94:a poäng i B-klass.

En hona född 22/1 2009, utställd på 92 poäng i A-klass, avdrag för att pälsen ej var färdig. Utställd på 93 poäng i B-klass med avdrag för fällning.

En hona född 10/5 2009, något liten men bra färg och teckning.

En norsk hane, född i augusti 2008. Stambokförd på 94:a poäng. Har bra kroppsform.

Ett par ungdjur födda 02/10 2009.

Honorna kan fås parade med obesläktade hanar.

Mejla för mer info eller bilder!

Kan tas med till LU.


Kaninböcker:

Jag har två äldre amerikanska standarder till salu, en som är för åren 1991-1995 och en som är för åren 1996 - 2000. De tar upp 46 raser (samma raser som i den nuvarande standarden). De tar även upp de godkända marsvinsraserna. Förutom rasbeskrivningar beskrivs de allmänna reglerna med mera.

Jag har även tre guideböcker och två tidningar från den Amerikanska Holländska kanin klubben. De beskriver dels utförligt den Holländska kaninens teckning, färg och genetik. De tar även utförligt upp hur man bäst tar hand om och avlar fram rastypiska Holländska kaniner.