Galfvensjös Kaningård

Uppfödning av Svensk Pälskanin och Californian

Kullar 2009
 

Aktuella:

Svensk Päls:

 

Californian:

Kull 26: V.Ö: C 18

V.Ö: 1813

18/12Planerade:

Svensk Päls:

Hona

Hane

Parningsdatum

 V.Ö: 19621

V.Ö: 097131

30/12

 V.Ö: 19742

V.Ö: 27781

30/12

 V.Ö: 27613

V.Ö: 721

29/12Californian:

Hona

Hane

Parningdatum

 V.Ö: P - 5

V.Ö: 1813

29/12

V.Ö: C 28

V.Ö:  1 - K

30/12

V.Ö: 8166 V.Ö: C 19 30/12

V.Ö: 8163

V.Ö:  8124

30/12

V.Ö: 1810 V.Ö: 1 - K 30/12